از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 نسخه PDF کتب

ورکانه
زنوزق
زیارت
ابیانه
عقدا
برزرود
اسپیدان
فهرج
قلعه نو
اسلامیه
کزج
لافت
مرکزی
ریب
​  
ردیف عنوان بهای کتاب (ریال)
1آثار برگزیده عکس خانه های روستایی250000
2آسیب شناسی معماری روستایی45000
3ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد80000
4ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی100000
5ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی75000
6ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی با سقف گنبدی در حالات موجود و تقویت شده150000
7الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی60000
8الگوهای خدمات رسانی روستایی20000
9الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستایی80000
10بافت شناسی روستایی کشور60000
11برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی150000
12بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق روستایی130000
13بهسازی بافت با ارزش روستای ابیانه (استان اصفهان)30000
14بهسازی بافت با ارزش روستای اسپیدان (استان اخراسان)50000
15بهسازی بافت با ارزش روستای اسلاميه(استان یزد)60000
16بهسازی بافت با ارزش روستای اورامان تخت(استان کردستان)40000
17بهسازی بافت با ارزش روستای جواهرده(استان مازندران)100000
18بهسازی بافت با ارزش روستای دره برزرود(استان اصفهان)50000
19بهسازی بافت با ارزش روستای ریاب (استان خراسان رضوی)60000
20بهسازی بافت با ارزش روستای زنوزق(استان آذربایجان شرفی)50000
21بهسازی بافت با ارزش روستای سیمین ابرو(استان همدان)50000
22بهسازی بافت با ارزش روستای شمشیر(استان کردستان)100000
23بهسازی بافت با ارزش روستای فارسیان(استان گلستان)100000
24بهسازی بافت با ارزش روستای فورگ(استان خراسان)100000
25بهسازی بافت با ارزش روستای قلعه بالا ( استان سمنان)100000
26بهسازی بافت با ارزش روستای قلعه نو(استان سیستان و بلوچستان)30000
27بهسازی بافت با ارزش روستای کندلوس (استان مازندران)100000
28بهسازی بافت با ارزش روستای کزج(استان اردبیل)30000
29بهسازی بافت با ارزش روستای گشانی(استان همدان)100000
30بهسازی بافت با ارزش روستای كنگ(استان خراسان رضوی)25000
31بهسازی بافت با ارزش روستای لافت (استان هرمزگان)30000
32بهسازی بافت با ارزش روستای وركانه(استان همدان)60000
33چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی 90000
34حفاظت و توسعه در بافتهای با ارزش توسعه 80000
35خانه های روستایی ایران250000
36دستنامه ظوابط ساختمانهای سنگی با کلاف50000
37راهبردها و سیاستهای  توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی80000
38راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی150000
39راهنمای مطالعات حوزه نفوذ روستایی 80000
40راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی 60000
41راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی 80000
42روستاهای تاریخی ایران600000
43روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی100000
44روشها و مدلهای برنامه ریزی در اقتصاد روستایی50000
45سطح بندی روستاهای کشور35000
46شالوده مکان یابی و استقرار روستاهای جدید52000
47شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی30000
48طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی40000
49طراحی و اجرای فضای سبز روستایی65000
50قابلیت سنجی زمین روستایی 70000
51گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر350000
52گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین200000
53گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان350000
54گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان350000
55گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان250000
56گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان250000
57گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران250000
58گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی250000
59گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان120000
60مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی عمران روستایی150000
61مجموعه مقالات سکونتگاهها " حکمروایی روستایی"46000
62مجموعه مقالات سکونتگاهها " اقتصاد مسکن روستایی"35000
63مجموعه مقالات سکونتگاهها " ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی"66000
64مجموعه مقالات سکونتگاهها " برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی" جلد اول70000
65مجموعه مقالات سکونتگاهها " برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی" جلد دوم70000
66مجموعه مقالات سکونتگاهها " برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی" جلد اول55000
67مجموعه مقالات سکونتگاهها " برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی" جلد دوم55000
68مجموعه مقالات سکونتگاهها " مدیریت پس از سانحه و مقاوم سازی"83000
69مجموعه مقالات سکونتگاهها " مدیریت فناوری ، ساخت ، سازه و مصالح"70000
70مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 1180000
71مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 2200000
72مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  "مسکن و بهسازی" جلد 1120000
73مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مسکن وبهسازی" جلد 2120000
74مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " حکمروایی محلی"150000
75مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " مقالات برگزیده"150000
76مجموعه مقالات سکونتگاهها " متن انگلیسی"60000
77مروری بر تئوریهای برنامه ریزی کالبدی15000
78ملاحظاتی بر طراحی خانه های روستایی در بازسازی 200000
79نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی سکونتگاههای روستایی25000
80نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی120000

 

علاقه مندان جهت خريد كتاب می توانند به اداره کل روابط عمومی بنیاد مسکن، بخش انتشارات واقع در دفتر مركزي بنياد مسكن به آدرس: تهران - خيابان دكتر فاطمي -  روبروي هتل لاله - پلاك 271 - طبقه پنجم - مراجعه نمايند.

عنوان و مبلغ در ليست عناوين كتب منتشر شده آمده است.

تلفن : 88995392