تاریخ عنوان نام شرکت موضوع منبع خبر
1394/05/31 مجامع عمومی سالانه تمامی شرکت های تابعه ی بنیاد مسکن مهر برگزار شد امور مجامع و شرکت ها,امور مجامع برگزاری مجمع عمومی امور مجامع و شرکت ها
1395/01/14 اهم فعالیتهای دفتر امور مجامع در سال 1394 امور مجامع و شرکت ها اهم فعالیتهای دفتر امور مجامع در سال 1394 امور مجامع و شرکت ها
1395/08/03 اهم فعالیتهای امور مجامع در 6 ماهه اول سال 1394 امور مجامع و شرکت ها امور مجامع و شرکت ها
1397/09/25 عملکرد سال 1396 امور مجامع و شرکت ها امور مجامع و شرکت ها