اطلاعات تماس

مدیر کل دفتر امور مجامع : دکتر وحید احد پور دودران

آدرس : تهران ، خیابان فاطمی ، شماره 271 دفترمرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، طبقه ششم

شماره تماس: 88955931

نمابر: 88955929

پست الکترونیکی : majame@bonyadmaskan.ir

دفتر حسابرسی داخلی

آدرس : تهران ، خیابان فاطمی ، خیابان رهی معیری ، نبش کوچه خسروی پلاک 28 ساختمان شماره 3 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبقه دوم واحد حسابرسی داخلی

شماره تماس: 88337103

نمابر :88337104