میز خدمت الکترونیکی
عنوان خدمت عنوان زیرخدمت‌ها کد خدمت
تامین مسکن محرومان تامین مسکن محرومان 2682000
ساخت و واگذاری واحدهای مسکن شهری ساخت و واگذاری واحدهای مسکن شهری 2683000
سنددار کردن املاک در روستاها و شهرهای محروم سنددار کردن املاک در روستاها و شهرهای محروم 2684000
تهیه و اجرای طرح های هادی رو​ستایی ​ تهیه و ابلاغ طرح هادی روستایی​ 2685100
اجرای طرح هادی روستایی​ 2685101
بهسازی بافت با ارزش روستایی بهسازی بافت با ارزش روستایی​ 2686000
تفکیک و واگذاری زمین های روستایی تفکیک و واگذاری زمین های روستایی​ 2687000
​​ارائه خدمات فنی و مهندسی پروانه ساخت ساختمانهای روستایی اظهار نظر کارشنا​سی در خصوص صدور پروانه ساخت ساختمان های روستایی 2688100
تعیین حدود وضعیت زمین های روستایی 2688101
اصلاح معابر روستایی 2688102
اصلاح محدوده و تغییر کاربری زمین های روستایی 2688103
ارائه نقشه های روستایی (GIS) ارائه نقشه های روستایی (GIS)​ 2689000
توزیع قیر یارانه ای در روستاها توزیع قیر یارانه ای در روستاها​ 2690000
رتبه بندی مشاوران طرح های عمران روستایی رتبه بندی مشاوران طرح های عمران روستایی ​ 2691000
بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی​ 2692000
اعطای تسهیلات مسکن روستایی ​ اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی​ 2693100
اعطای تسهیلات احداث حمام خانه ها و تعمیر مسکن روستایی​ 2693101
اجرای طرح نظام فنی روستایی اجرای طرح نظام فنی روستایی​ 2694000
اعطای تسهیلات مسکن روستایی ​ پاسخ به استعلام تعیین حدود وضیت زمین روستایی​ 2695100
پاسخ به استعلام امکان صدور پایان کار و عدم خلافی مسکن روستایی​ 2695101
پاسخ به استعلام جهاد کشاورزی در حوزه زمین روستایی​ 2695102
پاسخ به استعلام منابع طبیعی در حوزه زمین روستایی 269510​3
پاسخ به استعلام راه و شهرسازی در حوزه زمین روستایی 2695104
پاسخ به استعلام آب و فاضلاب روستایی​ 2695105
پاسخ به استعلام برق روستایی​ 2695106
پاسخ به استعلام گاز روستایی​​ 2695107
پاسخ به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک در حوزه زمین و مسکن روستایی​​ 2695108
پاسخ به استعلام اداره مخابرات در حوزه مسکن روستایی 2695109
پاسخ به استعلام شهرداری در حوزه زمین و مسکن روستایی 2695110
پاسخ به استعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه مسکن روستایی 2695111
پاسخ به استعلام اداره اوقاف و امور خیریه در حوزه زمین و مسکن روستایی​ 269​5112