معاونت ​​​​​​​پشتیبانی و هماهنگی استانها
-   امور اداری و پشتیبانی:

-   امور ماشین آلات :

بانك ماشین‌آلات با در اختیار داشتن مجموعه كامل و متنوعی از انواع دستگاهها و ماشین‌آلات سبك و سنگین مورد نیاز، در تمامی‌استان‌ها، اقدام به اجرای عملیات می‌نماید كه علاوه بر منافع اقتصادی دارای منافع اجتماعی و معنوی نیز می‌باشد .

این واحد به عنوان یكی از واحدهای اجرایی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی‌در استان‌ها با حضور در عرصه سازندگی و اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح روستاها ضمن كمك به عمران و آبادانی روستاهای كشور به عنوان یك واحد پشتیبانی، فنی و مهندسی برای فعالیت‌های اجرایی خصوصاً در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی و غیره ارایه خدمات می‌نماید .

واحد امور ماشین‌آلات بنیاد مسكن با دارا بودن ناوگانی قریب به 1270 دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین و بیش از 1680 نیروی فنی و مهندسی و راننده آموزش‌دیده و مجرب نقش تعیین‌كننده ای در عرصه‌های سازندگی و آبادانی كشور در راستای تحقق اهداف بنیاد مسكن دارد. از جمله پروژه‌های عملیاتی این واحد عبارت است از :

1-   كانال انتقال آب در حمیدیه خوزستان

2-   مشاركت در احداث آزادراه اهواز بندر امام در خوزستان

3- مشاركت در احداث بزرگراه‌ها و كمربندی‌های درون شهری در تهران و سایر استانها

4-   مشاركت در احداث سد خاكی در ارومیه زنجان

5- پروژه‌های آماده سازی سایت‌های بزرگ مجتمع‌های مسكونی در سراسر كشور

6-   حضور فعال در مناطق خسارت‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و حوادث غیرمترقبه و دهها پروژه عمرانی دیگر

این واحد با استفاده از توان فنی، مهندسی و ماشین‌آلاتی خود توانایی زیادی نسبت به انجام پروژه‌های راهسازی در خارج از كشور دارد .   

-   واحد   مدیریت قراردادها   CMU :

          بنیاد مسكن انقلاب اسلامی سازمانی است   كه مسئولیت های توسعه روستا ، احداث مسكن شهری و روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده دارا میباشد. در این خصوص تعدادی از این نوع بازسازی در ایران با استفاده از تسهیلات وام بانك جهانی صورت گرفته است. بدین جهت به دلیل تسهیل در فرایند اجرای بازسازی این پروژه ها واحد مدیریت قراردادها (CMU)   دربنیاد مسكن جهت ارایه مشاوره در خصوص مدیریت، مذاكره، اجرای قراردادها و نظارت عالیه به واحد مدیریت پروژه های بانك جهانی (PMU  ) تاسیس یافت .

واحد مدیریت قراردادها (CMU)  به صورت مشاور، خدماتی را به دستگاههای اجرایی به منظور انجام دقیق و مؤثر زیرپروژه ها، تداركات كالاها و فعالیت های عمرانی در قالب مناقصه های رقابتی بین المللی و مناقصه های رقابتی داخلی و سایر روش های مندرج در موافقتنامه های وام ارائه می دهد. همچنین CMU همكاری نزدیكی را با دستگاههای اجرایی به منظور اطمینان از منطبق شدن اقدامات آنها بادستورالعمل و مقررات بانك جهانی در كلیه مراحل فعالیت های تداركاتی داشته است. در این خصوص پس از ارایه خلاصه مسئولیتها ، اهداف و فعالیتهای بنیاد مسكن و سازمانها و شركتهای زیر مجموعه با توجه ویژه، به ساختارو فعالیت های واحد مدیریت قراردادها (CMU ) پرداخته خواهد شد.

آمار عملکرد حوزه پشتیبانی و هماهنگی استانها
تصاویر حوزه معاونت پشتیبانی